_Wymbritseradiel
vlag_friesland
vlag_friesland vlag homm
nederland-vlag-bewegende-animatie-0007
kip2
kip2
scannen0042 (2)
slide0010_image051
slide0010_image051

 24-5-2022

Boerenzwaluw onderzoek

Opgericht 30 november 1954

Boerenzwaluwen Jutrijp Hommerts e.o.

Begin juni 2021 is er op ruim 50 broedlocaties een nesttelling geweest. Ruim 500 bewoonde nesten zijn geregistreerd door vrijwilligers van onze Fűgelwacht. Elk jaar geven na een oproep in de dorpskrant enkele inwoners uit onze dorpen zelf hun huistelling door.

Rond begin maart vertrekken de eerste boerenzwaluwen uit Afrika. Wel hebben we te maken met steeds meer extremen, zoals een warme periode eind maart en koud en guur weer eind april, begin mei. Veel boerenzwaluwen zijn gehinderd door de kou later in de stallen, schuren teruggekeerd. De vroegste meldingen in ons wachtgebied kwamen van Henk Johan de Jong Jutrijp(31 maart, 2 boerenzwaluwen) en Jan Brouwer, Koufurderige(14 april, 2 boerenzwaluwen).

Onze indruk, dat er minder boerenzwaluwen waren, bleek na de tellingen te kloppen. In vergelijking met 2020 waren er zo’n 20% minder broedende boerenzwaluwen. Alleen in de stallen van Rink Groenveld Jutrijp zijn het aantal broedgevallen gelijk(52). Ook in de grote stal bij Elsa Jellema Smallebrugge broeden er veel boerenzwaluwen(39). In garages, schuren zonder vee en loodsen zijn de aantallen gelijk aan vorige jaren. We hadden weer een schuur met een kerkuil paar, waar geen boerenzwaluwen zaten te broeden.

Vogelringer Jan de Jong uit Joure is al in mei langs geweest op boerderijen met meer dan 20 bewoonde nesten om boerenzwaluwen(en soms spreeuwen, mussen) te ringen. Door het corona virus is hij niet bij alle stallen langs geweest. Naast de vroege meldingen, vraagt hij ons ook de laatste boerenzwaluwen, die vertrekken uit de stallen en groepen die buiten gezien worden te melden. In een uitgebreid Boerenzwaluw Journaal(verschijnt steeds in januari) wordt alles vermeld en krijgen wetenswaardigheden een plaats. Wie interesse heeft, kan zich bij mij melden. (of rechtstreeks met Jan de Jong ; e-mail: j.d.jonglc@home.nl)
Goed te melden: als je een vogel met een ring hebt gevonden en die naar hem stuurt, krijg je altijd bericht van herkomst terug. Het doorgeven van vertrek van de laatste boerenzwaluwen en ringen van dode vogels, mag ook aan ons doorgegeven worden.

Zoals bekend begint de trek van de eerste boerenzwaluwen eind augustus. Grote aantallen zwaluwen zijn op de slaapplaatsen in onze rietvelden te vinden. Half september zijn de meeste boerenzwaluwen wel vertrokken naar hun overwinteringsgebied in Afrika.

Wij merken, dat bijna alle mensen de aanwezigheid van onze (boeren-)zwaluwen waarderen(en enkele weken de poep van de jongen voor lief nemen). Onze Fűgelwacht wil alle eigenaren van de gebouwen weer bedanken voor het plezierige contact. Het melden van bijzondere waarnemingen wordt ook zeer gewaardeerd.

De tellingen zijn uitgevoerd door:
Willem Bogtstra, Theo Batstra, Germ Albada, Piet M. van der Hoek, Sjoerd Boonstra, Durk van der Gaast(+Registratie) en eigenaren huizen/ boerderijen.

Namens Fűgelwacht Jutrijp Hommerts,
Durk van der Gaast.
M.: 06-38900237.

 

(Foto boerenzwaluw erbij).

 

dierenanimaties-00612
dierenanimaties-00535
BuiltWithNOF

webontwerp M.Engbers