_Wymbritseradiel
vlag_friesland
vlag_friesland vlag homm
nederland-vlag-bewegende-animatie-0007
kip2
kip2
scannen0042 (2)
slide0010_image051
slide0010_image051

 11-maart 2020

dierenanimaties-00612
dierenanimaties-00535
Boerenzwaluw onderzoek deel2

Opgericht 30 november 1954

Boerenzwaluw onderzoek 2019 Hommerts Jutrijp.

Door Jan de Jong

 

Inleiding.

In 2019 zijn er 678 boerenzwaluw nesten geteld door leden van de Vogelwacht Hommerts-Jutrijp. Theo Batstra, Willem Bogtstra, Germ Albada, Piet M.van der Hoek, Sjoerd Boonstra en Durk van der Gaast zorgden voor de tellingen die tussen 1 en 20 juni lagen. Een respectabel aantal en een prachtig resultaat. Dit jaar zijn er door mij in de provincie Friesland op heel wat adressen iets meer dan 1800 boerenzwaluwen gevangen en geringd voor het wetenschappelijk onderzoek. Speciale aandacht heb ik dit jaar geschonken aan de kleurfase van volwassen boerenzwaluwen, in de hoop er toch meerdere van voorgaande jaren terug te kunnen vangen. Door extreme hitte ben ik er meerdere keren even een weekje tussenuit geweest omdat de temperaturen soms zo hoog opliepen in stallen en schuren dat het eigenlijk niet verantwoord was om te vangen. Toch zijn er nog 253 boerenzwaluwen gevangen waarvan ik er 208 kon ringen. Hieronder de resultaten.

Jonge boerenzwaluwen die pas uitgevlogen zijn hebben nog een gele snavelrand.

 

 

 

In 2019 zijn er op 9 adressen in totaal 208 boerenzwaluwen geringd en 45 terug gevangen uit voorgaande jaren. Opvallend daarbij is dat dit jaar vrijwel alle boerenzwaluw zijn terug gemeld uit de stallen waarin ze eerder geringd zijn.

 

Ringer R24

Jan de Jong

Totaal nieuw

Geringd in 2019

Terug vangsten van vóór 2019

2019

2019

 

 

2019

man

Vr.

onb.

 

pulli

man

vrouw

<2019

eind

geteld

plaats

naam

geringd

n1kj

n1kj

n1kj

1kj

totaal

n1kj

n1kj

totaal

totaal

nesten

Hommerts

Hoek M.P.v d

24

11

13

 

 

 

4

3

7

31

26

Hommerts

Velde F.v.d

31

10

18

1

2

 

 

1

1

32

25

Hommerts

Os H.J. van

23

4

14

 

1

4

4

4

8

31

39

Jutrijp

Boersma W.

29

13

14

 

2

 

 

 

 

29

38

Jutrijp

Groenveld I

24

14

10

 

 

 

6

4

10

34

39

Jutrijp

Huitema H.

13

6

7

 

 

 

 

1

1

14

52

Jutrijp

Jong de H.J.

31

14

7

 

1

9

4

5

9

40

23

Koufurderrige

Brouwer J.

21

6

9

 

6

 

2

3

5

21

25

Koufurderrige

Vries de B.

12

6

6

 

 

 

 

4

4

16

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

208

84

98

1

12

13

20

25

45

253

290

Tabel 1. Totaal gevangen en geringde boerenzwaluwen in 2019 per locatie.

 

Dit jaar voor het eerst bij F. van der Velde gevangen en daarbij werd 1 boerenzwaluw terug gevangen die vorig jaar op 19 juni 2018 in de stal van H.J. van Os geringd was als volwassen vrouw. Ook een nestjong dat geringd was op 13 juni 2019 werd op 19 juli 2019 in de stal van F. van der Velde terug gevangen. Soms komen eerstejaars even buurten in stallen in de omgeving, mogelijk op zoek naar geschikte locaties waar ze een volgend jaar zich kunnen vestigen. Dit jaar op 1 augustus voor het eerst bij W. Boersma in Jutrijp gevangen in de ligbox. Veel boerenzwaluwen waren echter al buiten met hun vlieg vlugge jongen en/of al vertrokken.

De boerenzwaluwen vlogen veel door de ventilatie luiken naar buiten. Met 2 x 18 meter netten zijn er toch nog diverse zo gevangen.

 

 

BuiltWithNOF

webontwerp M.Engbers

Op nogal wat plaatsen waren de volwassen boerenzwaluwen minder goed te vangen dit jaar, deels omdat tijdens de warme dagen veel oude en eerstejaars boerenzwaluwen buiten de stal bleven rondvliegen. Ook bij diverse adressen niet of minder goed gevangen in hoge stallen omdat de vogels gemakkelijk wisten te ontkomen via andere vluchtwegen.

Bijvangsten.

Elk jaar met het ringen van de boerenzwaluwen in stallen en schuren vliegen er ook andere soorten in het net en worden dan ook geringd. Het zijn vooral huismussen en spreeuwen die worden gevangen. Hieronder een lijstje met bijvangsten per locatie.

 

Bijvangsten Boerenzwaluw

opmerkingen

Vogelwacht Hommerts Jutrijp

geringd

geringd

totaal

 

plaats

naam

spreeuw

huismus

 

 

Hommerts

Hoek M.P.v d

2

1

3

20 juni

Hommerts

Velde F.v.d

3

0

3

19 juli

Hommerts

Os H.J. van

0

28

28

13 juni

Jutrijp

Boersma W.

2

0

2

1 augustus

Jutrijp

Groenveld I

1

8

9

23 mei

Jutrijp

Huitema H.

12

8

20

8 juli

Jutrijp

Jong de H.J.

37

1

38

21 mei en 8 juli

Koufurderrige

Brouwer J.

7

2

9

9 augustus

Koufurderrige

Vries de B.

1

8

9

21 juni

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

65

56

121

 Tabel 2; Bijvangsten van spreeuw en huismus in 2019 per locatie.

 

Dit jaar weer een flink aantal spreeuwen en huismussen als bijvangst.

Bij H.J. van Os viel op dat er op 13 juni nogal wat huismussen in de stal aanwezig waren. Met al vrij warme weer waren veel boerenzwaluwen buiten de stal en bleken de huismussen (met vlieg vlugge jongen) vooral voedsel te zoeken in de stal en waren de boerenzwaluwen (vooral de mannen en eerste jaars) buiten.

Ook bij H.J.de Jong zaten veel spreeuwen in de kalverstal, vooral 21 mei (33). De Jong vertelde me dat er ook steeds een spreeuw in de schuur (aan woonhuis)kwam die bij het hondenvoer zat. Deze is dan ook prompt gevangen en geringd.

Bij J.Brouwer ving ik een volwassen man spreeuw terug op 9 augustus die op 21 juni 2019 geringd was in de schuur bij Bineke de Vries.

   

Aankomst boerenzwaluw 2019 in stallen te Hommerts Jutrijp.

 

De eerste vogels komen in de loop der jaren steeds vroeger aan, soms al worden ze in maart gezien. Dit jaar kreeg ik van diverse adressen berichten binnen van vroege vogels.

Op 29 maart al zag H.J.de Jong (Jutrijp) er al twee vroege boerenzwaluwen terug in de schuur. De volgende dag (30 maart) was er bij Bineke de Vries in Koufurderrige ook al een vroege terug. Bij Fam. I. Groenveld kwam op 2 april de eersten terug in de stal. Op 10 april meldde Bineke de Vries (Koufurderigge) me dat er zeker al tien terug waren in de schuur. Durk van der Schaaf meldde me dat op 12 april er nog geen boerenzwaluwen terug waren in Hommerts bij H.J.van Os , A. Hof en M.P. van der Hoek. De eersten bij M.P. van der Hoek waren op 17 april pas terug.

We ontvangen graag meer eerste aankomst data van boerenzwaluwen IN schuren, stallen en ligboxen. Deze aankomst in de stallen geeft namelijk de exacte data aan waarom de “eigen” vogels terugkeren.

Vreemd genoeg zit daar altijd veel verschil in deze data voor broedplaatsen die niet zover uit elkaar liggen. Vermoedelijk liggen de overwintergebieden wat verder uit elkaar of hebben de vogels een andere route (soms met problemen) afgelegd om hun broedterritorium te bereiken.

 

Opgemaakt 25 oktober 2019.

Jan de Jong, Joure

Boerenzwaluw onderzoeker Friesland.

E-mail; j.d.jongringer403@home.nl

Tel. 0513-414788

 

 

N.B. Jan de Jong houdt een blog bij, ( http://blog. seniorennet.be/frieslandnatuurnieuws. Wil je het hele BoerenzwaluwJournaal nr. 9 ontvangen, mail dan naar bovenstaand

[Fűgelwacht] [Uitgave Fűgelwacht] [Bestuur] [Van het bestuur] [Jaarverslag] [Notulen jaarvergadering] [Roofvogels en uilen] [Nazorgresultaat] [Excursie] [Telling boerenzwaluwen] [Boerenzwaluw onderzoek] [Boerenzwaluw onderzoek deel2] [Plattegrond en ons wachtgebied] [Waarnemingen] [Vogel geluiden] [Foto's - Film] [Geen kommer en kwel bij Jutryp Hommerts] [Vogelwacht Jutrijp -Hommerts] [Mei de jeugd it fjild yn] [Jeugdvogelwacht] [Nestkastje] [Bedreiging voor Weidevogels] [Tuinvogel telling] [Enkele belangrijke mededelingen] [Spek de vogelwachtkas] [Steenmarter] [VELDUILEN IN JUTRIJP HOMMERTS]