_Wymbritseradiel
vlag_friesland
vlag_friesland vlag homm
nederland-vlag-bewegende-animatie-0007
kip2
kip2
scannen0042 (2)
slide0010_image051
slide0010_image051

 11-maart 2020

dierenanimaties-00612
dierenanimaties-00535
Enkele belangrijke mededelingen

Opgericht 30 november 1954

                      Enkele belangrijke mededelingen

Contributie

De contributie voor het jaar 2019 bedraagt voor de leden € 6,--, voor de nazorgers € 12,50.

U maakt het ons gemakkelijk als u deze per bank wilt overmaken op rekeningnummer

NL57RABO 0328 8034 21 t.n.v. Fűgelwacht Jutrijp-Hommerts

Ledenvergadering

Deze vindt plaats in het Dorpshuis “Oan it Far” in Hommerts op donderdag 14 maart a.s. om 20.00 uur.

De agenda en de verslagen vindt u in het boekje.

 

 

25 maart vergadering met de nazorg in het dorpshuis

20mei Excursie naar Dronrijp

13 juni Jeugdvogelwacht

25 maart vergadering met de nazorg in het dorpshuis 20mei Excursie naar Dronrijp 13 juni Jeugdvogelwacht

IMG_gedicht
BuiltWithNOF

webontwerp M.Engbers

[Fűgelwacht] [Uitgave Fűgelwacht] [Bestuur] [Van het bestuur] [Jaarverslag] [Notulen jaarvergadering] [Roofvogels en uilen] [Nazorgresultaat] [Excursie] [Telling boerenzwaluwen] [Boerenzwaluw onderzoek] [Boerenzwaluw onderzoek deel2] [Plattegrond en ons wachtgebied] [Waarnemingen] [Vogel geluiden] [Foto's - Film] [Geen kommer en kwel bij Jutryp Hommerts] [Vogelwacht Jutrijp -Hommerts] [Mei de jeugd it fjild yn] [Jeugdvogelwacht] [Nestkastje] [Bedreiging voor Weidevogels] [Tuinvogel telling] [Enkele belangrijke mededelingen] [Spek de vogelwachtkas] [Steenmarter] [VELDUILEN IN JUTRIJP HOMMERTS]