_Wymbritseradiel
vlag_friesland
vlag_friesland vlag homm
nederland-vlag-bewegende-animatie-0007
kip2
kip2
scannen0042 (2)
slide0010_image051
slide0010_image051

 11-maart 2020

Excursie

Opgericht 30 november 1954

Excursie 20 mei 2020 – naar Dronrijp

We gaan naar het plas-dras gebied in Dronrijp. Vorig jaar was Johannes van der Meer op onze jaarvergadering om hierover te vertellen en dat gaan we nu met eigen ogen bekijken. We gaan naar de vogelkijkhut, maken kennis met het eendenproject en bij de Kaai is een zwaluw-wal gemaakt, waar we veel bijzondere vogels (vreemde vogels!) kunnen spotten.

De kosten voor deze excursie zijn € 5,-- p.p. incl. drankje na afloop.

We vertrekken om 17.45 uur bij het Dorpshuis in Hommerts.

Opgeven op de jaarvergadering of bij Els van Os – e-mail : krimwei@kpnmail.nl

 

 

Verslag Excursie 15 mei naar Baaium

We gaan met de auto naar Baaium, naar de boerderij van Marten de Jong. Deze boer is samen met andere collega-boeren aangesloten bij de vereniging “Weideweelde”. Samen met deze buurboeren werkt hij in een collectief aan mozaikmaaien, vernatting, weidegang, nestbescherming en predatiebestrijding met als doel een vermeerdering van weidevogels op hun land.

We worden gastvrij ontvangen met koffie en worden gesplitst in een paar groepen. Sommige beginnen met een rondleiding op de boerderij en met het proeven van de Weideweelde producten, anderen worden in het volkswagenbusje (zonder ramen) gezet om een rondrit door het land te maken. Het land is nog niet her-ingericht of vlak gemaakt, echt een ouderwets landschap met hoge kanten en lage plas-dras gebieden, waar het kruidenrijk gras welig groeit en bloeit, zodat de weidevogels voldoende voedsel kunnen vinden. Een prachtige rondrit door het land!

Daarna neemt de boer ons mee naar het boerencafé van zijn buurman ….via een brique-braque trappetje, over de hooizolder, komen we in het voorhuis van de oude kop-hals-romp-boerderij, waar een heus boeren-café is ingericht. Gezellig met stoelen en bankstellen en natuurlijk een bar, waar we gretig gebruik van hebben gemaakt. Na nog enige discussie over de voor- en nadelen van deze manier van boeren vertrekken we weer naar Hommerts. Het was een geweldig avond, we hebben ervan genoten!

 

 

dierenanimaties-00612
dierenanimaties-00535
BuiltWithNOF

webontwerp M.Engbers

Dorpshuis Oan it Far Hommerts Gezellig, ook voor uw partijtjes!

P5260395
7D87E845-6672-4EF8-9573-D9987D024644 (3)
[Fűgelwacht] [Uitgave Fűgelwacht] [Bestuur] [Van het bestuur] [Jaarverslag] [Notulen jaarvergadering] [Roofvogels en uilen] [Nazorgresultaat] [Excursie] [Telling boerenzwaluwen] [Boerenzwaluw onderzoek] [Boerenzwaluw onderzoek deel2] [Plattegrond en ons wachtgebied] [Waarnemingen] [Vogel geluiden] [Foto's - Film] [Geen kommer en kwel bij Jutryp Hommerts] [Vogelwacht Jutrijp -Hommerts] [Mei de jeugd it fjild yn] [Jeugdvogelwacht] [Nestkastje] [Bedreiging voor Weidevogels] [Tuinvogel telling] [Enkele belangrijke mededelingen] [Spek de vogelwachtkas] [Steenmarter] [VELDUILEN IN JUTRIJP HOMMERTS]