_Wymbritseradiel
vlag_friesland
vlag_friesland vlag homm
nederland-vlag-bewegende-animatie-0007
kip2
kip2
scannen0042 (2)
slide0010_image051
slide0010_image051

 11-maart 2020

dierenanimaties-00612
dierenanimaties-00535
Jaarverslag

Opgericht 30 november 1954

                    JAARVERSLAG SECRETARIS 2019

.Jaarverslag secretaris 2019-2020

Op 14 maart houden we de jaarvergadering, het verslag leest u in dit blad.

21 maart is er een Weidevogelkennisdag in Joure, waar we met een paar bestuursleden naar toe gaan. Een leerzame dag!

28 maart is de nazorgers-avond, waarin we vooruitkijken naar het komende nazorg-seizoen, kloppen de rayons nog, is er voor elk gebied een nazorger enz. Deze avond is Klaas Jager bij ons, hij is gebiedscoördinator en de tussenpersoon tussen Fûgelwacht en Kollektieven.

Met de kinderen van school een paar avonden het land in is elke keer weer een feestje, we deden dit op 9 en 16 april. (foto 002)

De provinciale nazorgdag houden we in ons eigen gebied, we drinken eerst koffie bij de fam. Visser aan de Jeltewei en gaan daarna het land in (een kort verslagje in dit blad).

De excursie naar Baaium is op 15 mei. We bezoeken daar de boerderij van Marten de Jong (zie verslagje)

We plannen weer 3 dagen voor de alarmtellingen – 21 mei- 4 juni- 8 juni

We gaan met 12 kinderen naar de Jeugdvogelwachtdag in Blessum op 25 mei. De verslagen van de kinderen leest u in dit blad. Foto! 005

Dan wordt het zomer en ronden we alle waarnemingen en registraties af.

Op 16 september steekt het bestuur de koppen weer bij elkaar om bestuurszaken te regelen. Tussendoor is er ook nog wel eens overleg over bestuurlijke zaken en taken geweest.

14 november is de rayonvergadering bij ons in Hommerts, voorzitter Bogtstra heeft de leiding deze avond.

“Tusken Marren en Fearten” , vergadert op 16 december met de boeren en het bestuur van de Fûgelwacht, er verandert nogal wat qua beheersovereenkomsten in ons gebied, hierover leest u meer in dit blad.

In het nieuwe jaar volgen nog een paar vergaderingen van bestuur, van het provinciale bestuur op 6 maart en de voorbereiding voor onze jaarvergadering.

Zo ziet u maar, wij zijn een levendige vereniging met genoeg actie en ondernemingszin!

Ook het komend jaar zetten we ons weer in voor de Fûgelwacht Jutrijp-Hommerts. Binnen het bestuur is wel enige vernieuwing nodig, voorzitter en penningmeester willen graag hun taak aan iemand anders overdragen, dus meld u aan, opstellen in rijen van tien!

Els van Os - secretaris

 

 

image00005
BuiltWithNOF

webontwerp M.Engbers

[Fûgelwacht] [Uitgave Fûgelwacht] [Bestuur] [Van het bestuur] [Jaarverslag] [Notulen jaarvergadering] [Roofvogels en uilen] [Nazorgresultaat] [Excursie] [Telling boerenzwaluwen] [Boerenzwaluw onderzoek] [Boerenzwaluw onderzoek deel2] [Plattegrond en ons wachtgebied] [Waarnemingen] [Vogel geluiden] [Foto's - Film] [Geen kommer en kwel bij Jutryp Hommerts] [Vogelwacht Jutrijp -Hommerts] [Mei de jeugd it fjild yn] [Jeugdvogelwacht] [Nestkastje] [Bedreiging voor Weidevogels] [Tuinvogel telling] [Enkele belangrijke mededelingen] [Spek de vogelwachtkas] [Steenmarter] [VELDUILEN IN JUTRIJP HOMMERTS]