_Wymbritseradiel
vlag_friesland
vlag_friesland vlag homm
nederland-vlag-bewegende-animatie-0007
kip2
kip2
scannen0042 (2)
slide0010_image051
slide0010_image051

 11-maart 2020

dierenanimaties-00612
dierenanimaties-00535
Nazorgresultaat

Opgericht 30 november 1954

                Van de Nazorg-coördinator:

De ervaring van de nazorgers met het plaatsen van potten. (door Theo, Sjonnie en Sjoerd)

Tijdens de nazorg 2019 was er een probleem op het maisveld in Koufurderrige, dat bewerkt zou worden met de sleepslang. Er waren tijdens de nazorg nogal wat nesten gevonden met volle legsels. Hoe nu verder…..contact gezocht met de boer en met de loonwerker. Sjonnie en Sjoerd kregen contact met de betreffende medewerker van het loonbedrijf en deze wilde wel meewerken, hij had ook materialen bij zich zoals de deksels, maar we merkten al gauw dat het niet effectief werkte. Als de eieren te lang onder het deksel lagen zouden ze tijdens het sleepslangen teveel afkoelen. Hoe lossen we dit nu weer op? Theo had het idee om met bloempotten te werken, dat moest het worden. Theo naar het tuincentrum en ja hoor, in de afvalcontainer lagen genoeg potten die we mee mochten nemen. Dezelfde dag gingen we los met schep en potten mee. We begonnen daar waar het loonbedrijf zou beginnen en na een paar uren waren we met het eerste gedeelte klaar. We hadden de potten ook gemerkt met een prikker op afstand. Sjonnie en Sjoerd hebben dit doorgegeven aan de boer en aan het loonbedrijf hoe we het hadden opgelost. Daar kwam een positieve reactie op. Al met al werd het een succes en dat was voor ons een opluchting, de nesten werden beschermd. We hebben iedereen bedankt voor hun medewerking. Het was een geslaagde actie!

 

Beheersgebieden en alarmtellingen

Binnen ons rayon waren er verschillende boeren die met een gedeelte van hun land een SNL-beheersovereenkomst hadden . De termijn van 6 jaar is verstreken en de beheersovereenkomsten zijn dus beëindigd. Hiervoor in de plaats is gekomen de ANLb, oftewel: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. De provincie en het Rijk stellen ieder jaar subsidie beschikbaar voor boeren die iets extra’s willen doen voor de vogels op hun land. Voorbeelden hiervan zijn het niet bemesten en maaien van perceelsranden (het zgn. slootkantenbeheer) het onder water zetten van percelen (het plas-dras-beheer) en het later maaien en zorgen voor meer kruiden tussen het gras (uitgestelde maaidatum). Aan de hand van de gegevens van de nazorgers ( het registreren van de nesten en de alarmtellingen) blijken er in ons gebied niet voldoende weidevogels te zijn, waardoor er geen beheersovereenkomsten binnen het ANLb afgesloten kunnen worden. Er wordt dus wel gekeken of de subsidie ook werkelijk op de goede plaats terecht komt. Op dit moment is nog niet duidelijk of er boeren zijn die zich hebben aangemeld voor een ANLb- overeenkomst, of voor slootkantenbeheer. Wij hopen daar op de nazorgers avond duidelijkheid over te hebben. Wel blijft het natuurlijk belangrijk dat wij de nesten goed blijven registreren en de alarmtellingen blijven houden, want de tijden kunnen veranderen en dan zouden er wel weer eens meer vogels in ons rayon geteld worden. Ook nemen wij als opmerking mee naar de algemene Ledenvergadering van de BFVW dat wij het jammer vinden dat er hoofdzakelijk naar de grutto gekeken wordt en niet naar de kievit, de tureluur en de scholekster. Er wordt wel subsidiegeld beschikbaar gesteld voor de natte door-adering van ons gebied, maar daar hebben wij als nazorgers niet mee te maken, dat gaat meer over het leven in het water en de slootkanten.

 

Kort verslag van de nazorgdag 4 mei 2019 – Fûgelwacht Jutrijp-Hommerts

Om 10 uur ontmoeten we elkaar bij de fam. Visser in Hommerts voor de koffie met appelgebak. Daarna gaat elke nazorger zijn eigen rayon in om te zien of er nog nieuwe nesten zijn, of er verliezen zijn etc. Ze vinden nog een scholekster met 2 jongen en nog 2 eieren, 6 kievitsnesten, 1 tureluursnest, en ook worden er 9 grutto-paren gesignaleerd, maar de nesten zijn nog niet gevonden. Ook geconstateerd dat het nest van een velduil gepredeerd is. Jammer, jammer!

Om half één stond de erwtensoep en roggebrood met spek klaar, een welkome maaltijd want het was koud en de hagelbuien vielen ook in Hommerts.

Het was een gezellig samenzijn, we bespreken nog wat “vogelzaken” en gaan dan weer over tot de orde van de zaterdag!

Aanwezig waren 14 nazorgers.

 

IMG-20200310-WA0003
IMG-20200310-WA0004
IMG-20200310-WA0005
IMG-20200310-WA0006
IMG-20200310-WA0007
IMG-20200310-WA0008
IMG-20200310-WA0010
5 kiv
theoex (2)
BuiltWithNOF

webontwerp M.Engbers

[Fûgelwacht] [Uitgave Fûgelwacht] [Bestuur] [Van het bestuur] [Jaarverslag] [Notulen jaarvergadering] [Roofvogels en uilen] [Nazorgresultaat] [Excursie] [Telling boerenzwaluwen] [Boerenzwaluw onderzoek] [Boerenzwaluw onderzoek deel2] [Plattegrond en ons wachtgebied] [Waarnemingen] [Vogel geluiden] [Foto's - Film] [Geen kommer en kwel bij Jutryp Hommerts] [Vogelwacht Jutrijp -Hommerts] [Mei de jeugd it fjild yn] [Jeugdvogelwacht] [Nestkastje] [Bedreiging voor Weidevogels] [Tuinvogel telling] [Enkele belangrijke mededelingen] [Spek de vogelwachtkas] [Steenmarter] [VELDUILEN IN JUTRIJP HOMMERTS]