_Wymbritseradiel
vlag_friesland
vlag_friesland vlag homm
nederland-vlag-bewegende-animatie-0007
kip2
kip2
scannen0042 (2)
slide0010_image051
slide0010_image051

 24-5-2022

Notulen jaarvergadering

Opgericht 30 november 1954

               Verslag van Ledenvergadering Fûgelwacht Jutrijp Hommerts

          2021 geen jaarvergadering

 

Verslag Jaarvergadering Fûgelwacht Jutrijp-Hommerts 14 maart 2019

Aanwezig 28 leden/donateurs, nieuwe nazorger André Zonderland.

De voorzitter opent de vergadering met een leuke mededeling: de eerste kievitseieren in ons rayon zijn al gevonden.

Andere mededelingen: de aanvraag van Willem Bogtstra en Age de Jong om op eigen titel de broedmachine te gebruiken is afgewezen. Ook dit jaar weer geen eieren rapen, overleg tussen BFVW en RUG is gaande, Theo Batstra heeft brief geschreven naar Partij voor de dieren over het jachtbeleid op weidevogels in Frankrijk, Europarlementariër Jan Huitema weet ervan.

We nemen de verslagen uit het boekje door, dit jaar veel werk van gehad omdat alle adverteerders opnieuw benaderd moesten worden. Zij hebben voor 4 jaar betaald.

De vraag of het verslag van de jaarvergadering in het boekje mag staan omdat daar namen in genoemd worden (wet op de privacy) zullen we neerleggen bij de BFVW.

De financiën zijn gecontroleerd door Paula Brekeveld en Menno Silvius en het was allemaal voor elkaar. Volgend jaar controle door Menno Silvius en Henk Visser.

Voor de nazorgersavond van 28 maart a.s. wordt Klaas Jager uitgenodigd, hij is gebiedscoördinator en de schakel tussen de Fûgelwachten en de Kollektieven.

De excursie wordt gepland op 15 mei en zal gaan naar de boerderij van Marten de Jong in Baaium. Dit veehouderijbedrijf is aangesloten bij de vereniging “Weide Weelde”.

Bij de rondvraag stelt Henk Johan de Jong dat het standpunt van de jacht onduidelijk is t.a.v. de vos, de steenmarter en ander schadelijk wild.

Ook wordt geconstateerd dat er nog steeds eieren worden geraapt in ons gebied dat voorheen bij Woudsend hoorde.

In de pauze worden er weer veel lootjes verkocht en de prijzen zijn weer groots!

Na de pauze komt Johannes van der Meer, een vogelwachter uit Dronrijp, een lezing houden over de aanleg en het onderhoud van een plas-dras gebied in het boerenland nabij Dronrijp. Vrijwilligers hebben eilandjes gemaakt, er is in 2014 een vogelkijkhut geplaatst. Er worden excursies georganiseerd voor de schooljeugd waar veel belangstelling voor is. Als het plas-dras dreigt droog te vallen, wordt met behulp van een Zonnepomp ( een aggregaat op zonne-energie) water ingebracht. Vele soorten vogels worden er gespot, zoals b.v. bergeend, plevier, kluut, visdief, slobeend, wulp, watersnip. Er staan 20 eenden-korven, er is een zwaluwwal, kortom een prachtig natuurgebied dat door vrijwilligers is aangelegd en wordt onderhouden. De lezing werd opgesierd met prachtige foto-beelden en video’s uit het gebied, gemaakt door Johan Brink.

Al met al een bijzonder boeiende lezing. De beide heren ontvangen dan ook een verrassingspakket en een bijdrage voor de vereniging.

Om 10 uur sluiten we de vergadering en iedereen kan nog een consumptie nemen.

 

 

dierenanimaties-00612
dierenanimaties-00535
BuiltWithNOF

webontwerp M.Engbers