_Wymbritseradiel
vlag_friesland
vlag_friesland vlag homm
nederland-vlag-bewegende-animatie-0007
kip2
kip2
scannen0042 (2)
slide0010_image051
slide0010_image051

 24-5-2022

dierenanimaties-00612
dierenanimaties-00535
Telling boerenzwaluwen

Opgericht 30 november 1954

    Boerenzwaluwen Jutrijp Hommerts e.o.

 

Tussen 1 en 10 juni 2020 is er op ruim 50-tal broedlocaties een nesttelling geweest. Bijna 700 bewoonde nesten zijn geregistreerd door een handvol vrijwilligers van Fûgelwacht Jutrijp Hommerts. Ook zijn er mensen, die zelf de tellingen hebben door gegeven. De boerenzwaluwen kwamen er door de ijzige oostenwind in maart laat terug. Eind maart zagen we de eerste rondvliegende vroege boerenzwaluwen. De eerste schuur melding kwam op 6 april 2020 binnen(Theo Batstra). Het blijft belangrijk, dat er een invlieg mogelijkheid in een stal of schuur is.

De half open moddernesten worden bij voorkeur binnen gebouwd en dat is een onderscheid met de huiszwaluw, die kiest ervoor het moddernest bijna helemaal dicht te maken. De lange diep gevorkte staart, welke ook goed in de lucht te zien is, is ook een belangrijk verschil. De rood bruine keel valt ook op.

Vogelringer Jan de Jong uit Joure is actief bij een 8-tal locaties(Ligboxen), waar we veel boerenzwaluw nesten hebben. We zien vaak terug meldingen van boerenzwaluwen ringen in dezelfde stal of vlakbij. Natuurlijk waren er dit jaar de voorzorgsmaatregelen in verband met de Corona crisis.

Het aantal broedparen bij onze particulieren in ongeveer gelijk aan 2019. Door de droogte zijn er wel enkele nesten losgeraakt en niet meer opgebouwd. De aantallen in de ligboxstallen blijven ook ongeveer gelijk. We hebben een aantal uitschieters met 50 nesten(Rink Groenveld, Jutrijp) en 45 nesten(Elsa Jellema, Smallebrugge). Op een 6-tal locaties zijn tussen 30 en 40 broedparen geteld. Dit zijn dus eigenlijk kleine kolonies. Doordat het broedseizoen iets later op gang kwam, is het pas eind juni dat de meeste boerenzwaluwen met een 2e legsel gaan beginnen. De aanwezigheid van een kerkuil zorgt ervoor, dat er geen boerenzwaluwen in de (oude) boerenschuur gaan broeden.

De najaarstrek start eind augustus, Ieder kent wel de vlucht naar de slaapplaatsen in het riet. Halverwege september zijn ze in eens vertrokken naar het overwinteringsgebied in Afrika. De veren(en vleugel en staartpennen) vernieuwen en moeten “opvetten” voor de lange weg terug naar de geboorte grond.

Samengevat lijkt het een redelijk broedseizoen, De droogte in mei en juni lijkt wel van invloed te zijn geweest op het aantal jongen, wat is uitgevlogen.

De Fûgelwacht wil alle eigenaren van de gebouwen bedanken voor het plezierige contact. De boerenzwaluw is een graag geziene gast. In dit jaarboekje en op onze website zijn de precieze nest resultaten te lezen.

Namens Fûgelwacht Jutrijp Hommerts,
Durk van der Gaast.
M.: 06-38900237.

De tellingen zijn uitgevoerd door:

Willem Bogtstra, Theo Batstra, Germ Albada, Piet M. van der Hoek, Sjoerd Boonstra, Durk van der Gaast(+Registratie) en eigenaren huizen/ boerderijen.

NESTENTELLINGEN BOERENZWALUWEN 2020.

-JUTRIJP HOMMERTS.

EIGENAREN:  ADRESSEN:  TELLINGEN:
Fam. Vissers  Jeltewei 104  1
S. Boonstra  Jeltewei 166  4
Fam. Veltman  Jeltewei 182  2
H. Gaastra  Jeltewei 184  1
F. Gietema  Jeltewei 222  5
L. Sijbranda  Jeltewei 238  1
J.van der Gaast  Jeltewei 63  2
Ph. van Ittersum  Lippenwâlde 4  22
K. Koopmans  Reidskar 3  9
F. van der Velde  Krimwei 3  28
J. Haag  Krimwei 5  2
M.P. van der Hoek Krimwei 7  29
A.S. Zonderland  Krimwei 1  9
A. Hofman  Iewei 10  22
J.H.J. Kemme  Krimwei 2  30
H.J. van Os  Krimwei 12  34
Tj. en B. van der Weij Krimwei 14  8
H.J. de Jong  Riperwei 2  25
A. Huitema  Riperwei 22  7
H. Huitema  Grevinnewei 1  34
H.J. van der Hoek Pampuswei 1  5
W. Bakker  Hettingawei 2  12
A. Cnossen  Iewei 8  15
J. van Asma  Osingahuzen 45  10
J. Spithoven  Jeltewei 1  16
Mts. Klein Swormink Riperwei 78  12
F. Groenveld  Riperwei 6  3
J. Wittermans  Riperwei 1  10
W. Boersma  Riperwei 5  39
R. Groenveld  Louwewei 1  50

*TOTAAL:     447 NESTEN

 

-KOUFURDERIGE.

EIGENAREN:  ADRESSEN:  TELLINGEN:
D. Piersma  Nummer 1  25
J.J. Tolhoek  Nummer 3  2
Pieter Osinga  Nummer 7  3
Fam. Zwaga  Nummer 17  16
Mts. Oerlemans  Nummer 13  8
Mw. S. de Boer  Nummer 19  3
B. en J. Brouwer  Nummer 21  26
Mts. S. Brouwer  Nummer 27  0
Mw. B. de Vries  Nummer 2  22
G.F. Postma  Nummer 10  4
G. de Vries  Nummer 29  15
Mts. Sijbesma  Nummer 35  9
B.D. Okma  Nummer 12  2
P. Keestra  Nummer 41  4
M. de Groot  Nummer 43  0

*TOTAAL:     139 NESTEN


-SMALLEBRUGGE.

EIGENAREN:  ADRESSEN:  TELLINGEN:
R.U. van der Kooi Nummer 1  9
J.W. Dieperink  Nummer 2  4
Mts. Jellema  Nummer 4  45
Tj. U. Tiesma  Nummer 5  15
O. Jellema  Nummer 6  7

*TOTAAL:     80 NESTEN

 

EINDTOTAAL:    666 NESTEN

(Eenmalige telling tussen 1 en 10 juni 2020).

Hommerts, 15 juni 2020.

 

Tellingen zijn uitgevoerd door:

Theo Batstra, Willem Bogtstra, Germ Albada, Sjoerd Boonstra, Piet M. van der Hoek en Durk van der Gaast(Registratie).

  NESTENTELLINGEN BOERENZWALUWEN 2021.

-JUTRIJP HOMMERTS.

EIGENAREN:  ADRESSEN:  TELLINGEN:
Fam. Vissers  Jeltewei 104  2
S. Boonstra  Jeltewei 166  4
Fam. Veltman  Jeltewei 182  1
H. Gaastra  Jeltewei 184  1
L. Sijbranda  Jeltewei 238  1
J. de Jong  Jeltewei 51   1
H.R. de Boer  Scheltingastrjitte 1  1
W. van den Berg  Lippenwâlde 4  16
R. Adema  Lippenwâlde 10  8
K. Koopmans  Reidskar 3   9
F. van der Velde  Krimwei 3   18
J. Haag  Krimwei 5   2
M.P. van der Hoek Krimwei 7   24
A.S. Zonderland  Krimwei 1   12
A. Hofman  Iewei 10   8
J.H.J. Kemme  Krimwei 2   20
W. van Os  Krimwei 12   27
Tj. en B. van der Weij Krimwei 14   7
H.J. de Jong  Riperwei 2   22
A. Huitema  Riperwei 22  10
H. Huitema  Grevinnewei 1  28
H.J. van der Hoek Pampuswei 1  5
W. Bakker  Hettingawei 2  6
A. Cnossen  Iewei 8   8
J. van Asma  Osingahuzen 45  7
J. Spithoven  Jeltewei 1   21
Mts. Klein Swormink Riperwei 78  12
F. Groenveld  Riperwei 6   4
J. Wittermans  Riperwei 1   4
W. Boersma  Riperwei 5   16
R. Groenveld  Louwewei 1  52

*TOTAAL:     357
 

 

 

-KOUFURDERIGE.

EIGENAREN:  ADRESSEN:  TELLINGEN:
D. Piersma  Nummer 1   22
J.J. Tolhoek  Nummer 3   2
Pieter Osinga  Nummer 7   3
Fam. Zwaga  Nummer 17  10
Mts. Oerlemans  Nummer 13  8
Mw. S. de Boer  Nummer 19  6
B. en J. Brouwer  Nummer 21  11
Ids Postma  Nummer 27  0
Mw. B. de Vries  Nummer 2   16
G.F. Postma  Nummer 10  6
G. de Vries  Nummer 29  8
Mts. Sijbesma  Nummer 35  12
B.D. Okma  Nummer 12  0
P. Keestra  Nummer 41  2
M. de Groot  Nummer 43  2

*TOTAAL:     108

-SMALLEBRUGGE.

EIGENAREN:  ADRESSEN:  TELLINGEN:
R.U. van der Kooi Nummer 1   6
Van der Kuur  Nummer 2   4
Mts. Jellema  Nummer 4   39
Tj. U. Tiesma  Nummer 5   8
O. Jellema  Nummer 6   3

*TOTAAL:     60

*EINDTOTAAL:     525
 

      

 

BuiltWithNOF

webontwerp M.Engbers