_Wymbritseradiel
vlag_friesland
vlag_friesland vlag homm
nederland-vlag-bewegende-animatie-0007
kip2
kip2
scannen0042 (2)
slide0010_image051
slide0010_image051

 11-maart 2020

Van het bestuur

Opgericht 30 november 1954

                      Beste fűgelwachters en donateurs,

 

Zoals elk jaar wens ik een ieder folle Lok en Seine in 2020. Dat de eeuwwisseling al weer 20 jaar geleden is, vind ik nauwelijks te bevatten. Wat waren we toen druk bezig met allerlei rampen die voorspeld werden als de klok 12 uur zou slaan. Computers zouden er de brui aan geven, de telefoon zou niet meer werken enz. En wat is dat allemaal meegevallen. Vaak hoop ik dat het met alle onheilsvoorspellingen over het klimaat net zo zal gaan. Een echte winter, een voorjaar zoals we ons dat herinneren zou voor de muizenplaag een oplossing betekenen en ook de weidevogel zou weer in een ritme komen dat nodig is voor een stabiele populatie. Maar we moeten roeien met de riemen die we hebben en dat eist veel van onze nazorgers. Vooral de predatie is een voortdurende bron van zorg en vaak moedeloos makend. Zo heb je een veld met een mooi aantal gevulde nesten, zo kom je en zijn ze allemaal gepredeerd. Vos en steenmarter zijn wel de belangrijkste predatoren. Samen met de jagersvereniging zijn we bezig vossenvallen aan te schaffen om het aantal van deze rovers binnen de perken te houden. Wat betreft de steenmarter begint nu ook de overheid te begrijpen dat men deze populatie niet ongebreideld kan laten groeien. Ook uit het buitenland komen alarmerende berichten. Zo wil men in Portugal een nieuw vliegveld bouwen in een gebied dat zeer belangrijk is voor foeragerende grutto’s. Tot mijn genoegen verzetten veel natuurminnende instanties zoals de BFVW zich tegen dit plan.

Gelukkig is er ook nog positief nieuws. Afgelopen jaar heeft de weidevogelstand zich redelijk op het niveau van het vorig jaar gehandhaafd. Fantastisch was het grote aantal velduilen dat in ons gebied heeft genesteld. Het waren 18 paren. Vermoedelijk heeft de muizenplaag hierin een belangrijke rol gespeeld. Voedsel te over. De avonden met de jeugd en de jeugdvogelwachtdag van de BFVW waren ook zeer succesvol. Eieren zoeken, slootjespringen, wat wil je nog meer. Laten we hopen dat dit er voor zorgt dat de jongeren de I-phone wat meer laten liggen en dat ze ook op eigen gelegenheid zo nu en dan de natuur in trekken. Hoop doet leven.

Ik hoop velen van u te zien op de ledenvergadering op donderdag 19 maart a.s. in het Doarpshűs te Hommerts of tijdens de excursie.

 

Willem Bogtstra - voorzitter

 

 

 

dierenanimaties-00612
dierenanimaties-00535
BuiltWithNOF

webontwerp M.Engbers

Uitgave Fűgelwacht

Jaarverslag..>>>>>>>>>

[Fűgelwacht] [Uitgave Fűgelwacht] [Bestuur] [Van het bestuur] [Jaarverslag] [Notulen jaarvergadering] [Roofvogels en uilen] [Nazorgresultaat] [Excursie] [Telling boerenzwaluwen] [Boerenzwaluw onderzoek] [Boerenzwaluw onderzoek deel2] [Plattegrond en ons wachtgebied] [Waarnemingen] [Vogel geluiden] [Foto's - Film] [Geen kommer en kwel bij Jutryp Hommerts] [Vogelwacht Jutrijp -Hommerts] [Mei de jeugd it fjild yn] [Jeugdvogelwacht] [Nestkastje] [Bedreiging voor Weidevogels] [Tuinvogel telling] [Enkele belangrijke mededelingen] [Spek de vogelwachtkas] [Steenmarter] [VELDUILEN IN JUTRIJP HOMMERTS]