VELDUILEN IN JUTRIJP HOMMERTS
_Wymbritseradiel
vlag_friesland
vlag_friesland vlag homm
nederland-vlag-bewegende-animatie-0007
kip2
kip2
scannen0042 (2)
slide0010_image051
slide0010_image051

 11-maart 2020

dierenanimaties-00612
VELDUILEN IN JUTRIJP HOMMERTS

Opgericht 30 november 1954

VELDUILEN IN JUTRIJP HOMMERTS

De grote aantallen veldmuizen zijn goed nieuws voor de zeldzame velduil. Het zijn echte muizeneters. In Friesland zijn dit jaar zo’n 60 broedende velduilen geteld, terwijl er in heel Nederland vorig jaar rond de 20 paren werden geteld. De warme zomer en de daarop volgende zachte winter zorgen voor de invasie van de veldmuizen.
Velduilen zweven rond en broeden op stukken land, die genoeg voedsel(muizen) en veiligheid(open veld) bieden. Als er het jaar daarop minder muizen te vinden zijn, zal je ze niet meer zien. De grootste aantallen velduilen zijn in Europees Rusland en Scandinavië te vinden. Uit ringonderzoek weten we, dat ze grote zwerftochten maken en het dus echte nomaden zijn. Opvallend is de grote kop met de felgele ogen, waar omheen een rand met zwarte veertjes. Het verenkleed is geelbruin met vlekken en de onderzijde is licht en zwart aan het eind. De velduil jaagt overdag en in de schemering.
Eind maart is het eerste velduil nest bij de nazorg gevonden. De uilen wijfjes blijven heel lang op hun nest zitten en de mannetjes verdedigen het territorium tegen kraaien, buizerds, kiekendieven. De veldmuizen worden op enige meters van het nest gedropt.
Veel van de nesten zijn door onze vogelwachters in plezierige samenwerking met de roofvogelwerkgroep gevonden. In het lange gras werd met een touw tussen hen in over het gas gesleept en de broedende velduil spat op het laatste moment omhoog. Een aantal boeren in onze dorpen heeft bij het maaien van de eerste(en tweede) snee een broedende velduil ontdekt. Als het lukt laten ze een flink stuk gras of enkele ekers rond het nest met 6 / 8 eieren staan. De jongen verlaten na 10 dagen het nest en moeten dan genoeg dekking hebben. Na een maand redden ze zich zelf. Bij verlies door predatie en maaien is er door een aantal velduilen voor een 2e keer eieren gelegd.
De meeste jonge velduilen zijn geringd om te zien hoeveel er groot worden. Ook wordt onderzocht op welke wijze het muizen aanbod invloed op het leggen van eieren heeft.
In 2014 hadden we ook een paar broedende velduilen in ons wachtgebied. Dit jaar is het aantal dus veel groter, zodat er werd gemeld dat we de beste velduilen polder in Friesland hebben. SOVON Nederland zal aan het eind van het seizoen alle gegevens in kaart brengen*.
Het was heel interessant naast de weidevogel registratie dit voorjaar de velduil beter te leren kennen en het nest helpen te beschermen. Overleg met de boeren was van groot belang.
Hier zijn wij zeer over te spreken. Hopelijk valt de muizenplaag mede door de genomen maatregelen(water sproeien) dit jaar voor de landeigenaren mee.

Namens de Fûgelwacht Jutrijp Hommerts,
Durk van der Gaast en Theo Batstra.

*SOVON NIEUWS 4(december 2019): Veldmuizen piekten in Friesland vooral op klei- en klei-op-veengebieden. De minstens 70 velduilenparen zaten vrijwel alle op regulier boerenland. Er vlogen zo’n 130 jongen uit, waarvan 94 met ring.

 

dierenanimaties-00535

FJILDÛLE

Hy wie de mûzen achternei gien
hy wenne wer’t syn iten wie
miljoenen befolken hjir de greiden
wer as er mear as sêd oan hie


As skimerjûn falt oer de greiden
de dau krûpt stadich oer it lân
no hat er him op wjukken jûn
en sweeft er oer it greidelân


Syn fleugelslach is net te hearren
’t is as it rûzjen fan de wyn
in skaad dat oer de greiden sweeft
yn de jûntiid sinneskyn

Tegearre ha se in nêst boud
yn it lange gers beskûle
acht aaien bin der no yn
te brieden set de wyfkes ûle

’t Foldocht har skoan om hjir te wêzen
hjir kin se folop fretten fine
de mûskes sil mei hûnderten
yn é ûlemagen ferdwine

In oar jier wer op oare plakken
wêr’t mûzepleagen binne
wa wit wol hielendal yn Ruslân
wêr’t dy bin gean sy ek hinne
 

Tsjalke Cnossen.

 

 

BuiltWithNOF

webontwerp M.Engbers

[Fûgelwacht] [Uitgave Fûgelwacht] [Bestuur] [Van het bestuur] [Jaarverslag] [Notulen jaarvergadering] [Roofvogels en uilen] [Nazorgresultaat] [Excursie] [Telling boerenzwaluwen] [Boerenzwaluw onderzoek] [Boerenzwaluw onderzoek deel2] [Plattegrond en ons wachtgebied] [Waarnemingen] [Vogel geluiden] [Foto's - Film] [Geen kommer en kwel bij Jutryp Hommerts] [Vogelwacht Jutrijp -Hommerts] [Mei de jeugd it fjild yn] [Jeugdvogelwacht] [Nestkastje] [Bedreiging voor Weidevogels] [Tuinvogel telling] [Enkele belangrijke mededelingen] [Spek de vogelwachtkas] [Steenmarter] [VELDUILEN IN JUTRIJP HOMMERTS]